رکنا: ۵ مرد با ضرب و شتم مامور راهنمایی در شهر سن خوزه ی ایالت کالیفرنا، موتور او را دزدیدند.
تمامی مطالب به صورت هوشمند از وب سایت های مرجع دریافت شده است و اخبار زنده مسئولیتی در مورد مطالب منتشر شده ندارد.