این آخر هفته گالری ها بیشتر نمایشگاه های خود را به موضوعات مذهبی اختصاص داده اند.

تمامی مطالب به صورت هوشمند از وب سایت های مرجع دریافت شده است و اخبار زنده مسئولیتی در مورد مطالب منتشر شده ندارد.