رکنا: گذاشتن ماشین در ساحل و جزر و مد دریا باعث غرق شدن ماشین میشود.
تمامی مطالب به صورت هوشمند از وب سایت های مرجع دریافت شده است و اخبار زنده مسئولیتی در مورد مطالب منتشر شده ندارد.