رکنا: کرم حیدری که نیم قرن در شبیه خوانیهای گلفرج نقش ابوالفضل العباس (ع) تجربه داشت ظهر امروز حین اجرای تعزیه درگذشت.
تمامی مطالب به صورت هوشمند از وب سایت های مرجع دریافت شده است و اخبار زنده مسئولیتی در مورد مطالب منتشر شده ندارد.